Com pots col·laborar amb la cooperativa?

Com a Soci usuari

Persona de + 65 anys o pensionista que vol utilitzar els serveis.

Com a soci col·laborador

Qualsevol persona que vol col·laborar en el projecte

Patrocinador

Persona o empresa que vol fer una donació econòmica puntual/ periòdica

Sol·licitud d'alta Soci Usuari

Leave this field blank